Coaching

Coaching

Bij coaching gaan we ook aan de slag op basis van de zelf kennis methode. Hiermee pakken we jouw coachingsvraag aan. Doorgaans zijn deze vragen van ´lichtere´ aard dan de therapievragen. Het kan zijn dat je op zoek bent naar meer zelfkennis in het algemeen. Of misschien sta je op een kruispunt in je leven en wil je ontdekken en op een rij zetten wat je nieuwe richting gaat worden in je leven.

• We onderzoeken wat de motivaties zijn van waaruit je handelt, is dit bijvoorbeeld meer gericht op autonoom, zelfstandig handelen of ben je meer gericht op het contact met anderen. Is dit in balans of uit balans?

• We kijken naar ervaringen uit verleden, heden en wensen voor de toekomst. Wat zijn te terugkerende patronen die je hierin ziet bij jezelf?

• We kunnen de aandacht nog specifieker richten op de toekomst. Door het gebruik van kaarten, beelden en bepaalde oefeningen kun je verhelderen wat jou aantrekt en wat juist niet. Je kunt gaan ontdekken welke kwaliteiten je al hebt, en hoe je die wilt gaan inzetten.

• Het kan zijn dat je een nieuwe stap wilt zetten, maar iets houdt je nog tegen. Dan gaan we onderzoeken wat dat is dat je tegenhoudt. Tevens kunnen we door oplossingsgericht werken samen heel praktisch kijken naar wat een eerste stap zou zijn naar je doel toe. En wat zou een tweede stap zijn? En een derde? We gaan dan heel concreet kijken hoe je je wens of doel kunt verwezenlijken.

In het coachingstraject krijg je concrete opdrachten en handvatten mee om nieuw gedrag te gaan oefenen.