Klachtenprocedure

Klachten?

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Ik ben aangesloten bij de Klachten en Geschillenregeling P3NL, die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Hier vind u de informatie voor cliënten (op de website van P3NL), hoe het allemaal werkt: Informatie voor cliënten

Zie hier informatie voor cliënten die een klacht willen indienen: Tekst voor informatievoorziening cliënten (folder)

Zie hier het klachtenformulier, dit kunt u invullen: 

Klachtenformulier