Zelf Kennis Methode (ZKM)

De ZKM methode (zelf kennis methode)

Bij deze wetenschappelijk erkende methode zetten we jouw verhaal op papier. Samen schrijven we het verhaal op in zinnen. Hierin gaan we terugkerende thema’s onderzoeken. Het gehele traject duurt ongeveer 13 uur en legt de diepere laag van je gedrag bloot. We onderzoeken waar jouw gedrag werkelijk vandaan komt. We kijken naar een hoofdthema, naar je kracht, en naar je zwakke plek.

Deze ZKM methode gaat er vanuit dat mensen steeds hun eigen verhaal construeren en daarmee hun gedrag, gevoelens en ideeën over zichzelf vormgeven. In de gesprekken word je uitgedaagd om breder naar jezelf te kijken en je eigen verhaal opnieuw vorm te geven, zodat jouw verborgen of geblokkeerde potentieel weer de ruimte krijgt.

Praktisch werkt het als volgt:

Stap 1: Opschrijven Kernzinnen
In eerste instantie nodig ik je uit om je verhaal te vertellen. Samen halen we de ´kernzinnen´ eruit, onderzoeken wat er precies gebeurt en schrijven dit op. Deze kernzinnen maken we over het verleden, het heden en de wensen voor de toekomst. Zo brengen we in kaart wat de samenhang is in jouw ervaringen. Dit geeft structuur en inzicht. Dit duurt ongeveer 3 sessies.

Stap 2: Scoren van zinnen op gevoelens
Na het maken van de zinnen, worden de zinnen ingevoerd in de computer. Nu mag je de zinnen gaan scoren op een lijst met gevoelens. Uit de gegevens komt een rapportage die je gedrag (op basis van je scores) in kaart brengt.

Stap 3: Nabespreken rapportage
We bespreken de samenhang tussen de zinnen, kijken naar het hoofdthema in je verhaal. De rapportage laat zien waar het gedrag uit balans is geraakt. We focussen ons op wat versterkt mag worden in je verhaal en maken hier een Visie van. Hierin krijg je zicht op hoe je de veranderingen in gang kan zetten. Dit wordt ook weleens je ´nieuwe jas´ genoemd. Welk nieuw gedrag wil je vormgeven?

Tevens kijken we naar je valkuil. Wat maakt dat je terugvalt in oud gedrag, je ´oude jas´. We onderzoeken welke overtuigingen maken dat je voor het oude, beperkte handelen blijft kiezen.

Stap 4: Verankeren van de veranderingen
In deze laatste stap van het proces checken we samen of het lukt de inzichten om te zetten tot acties. Blijft het nog ergens steken? Dan geven we daar aandacht aan. In deze fase gaat het om verankering van nieuw gedrag.

Het hele traject van de ZKM methode duurt meestal 7 à 8 sessies verdeeld over gemiddeld 13 uur therapie. De ZKM dient ertoe dat je dusdanig zicht hebt op je valkuilen en genoeg handvatten voor nieuw gedrag hebt, waardoor je zelf weer verder kunt. De obstakels die je tegenkomt, daarmee weet je nu om te gaan. Ik vergelijk het altijd met een trein, die nu weer op het goede spoor zit en nu weet hoe die verder kan.

Voor meer informatie over de methode, klink op de volgende link: Opleiding Zelfkennis Methode.

Heb je interesse om dit traject te starten met Maartje Roeterdink, psycholoog in Wijchen? Neem dan vrijblijvend contact op.

Neem contact op